0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...
មិត្ត25000

មិត្ត25000

មានអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ ទៅ​ក្រាប៊ី ​នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងរវល់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃ​។ គាត់គ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឡើយ។ដូច្នេះហើយទើបគាត់បានសុំជំនួយពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានមើលងាយពីមុន។ ជាមួយនិងឧបសគ្គជាច្រើននៅតាមផ្លូវ….

Views: 304

Genre: ComedyKhmer Dubbed

Country:

Duration: 70

Quality: Khmer

Release: