Khmer Dubbed Movies
Khmer អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ

អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ

អ្នកក្លាហានទាំងប្រាំ
Khmer
IMDb: N/A
N/A

ការគំរាមកំហែងដោយអ្នកជំនួញឃោរឃៅ នៅភូមិឆៃដុងបានគាបសង្កត់ប្រជាជនក្រីក្រ។ ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនៅទីនោះបានប្រមូលលុយនិងកំណប់ទ្រព្យតិចតួចដែលពួកគេមាន អោយទៅវីរបុរសប្រាំនាក់ដើម្បីជួយពួកគាត់។ វីរបុរសទាំងប្រាំ បានប្រថុយជីវិតតាមព្រៃដើម្បីជួយអ្នកភូមិ។

Country: 
Khmer តន្រ្ដីស្នេហ៍

តន្រ្ដីស្នេហ៍

តន្រ្ដីស្នេហ៍
Khmer
IMDb: N/A
87

ក្រុមតន្ត្រីវ័យក្មេងពួកគេបានបែកបាក់គ្នានៅពេលដែលក្រុមតន្ត្រីមិនបានទួទលភាពជោគជ័យសមាជិកមួយចំនួនបានសុំឈប់។ បន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់បានប្រាប់​ថា ដើម្បីភាពជោគជ័យ ពួកគេត្រូវស្វែងររកទីកន្លែងមួយ។ ប៉ុន្ដែពួកគេបែបជាជួបរឿងមិនគួរឱ្យជឿ គឺវង្វេងផ្លូវទៅរកអតីតកាលនៃហាសិបមុន។

Country: 
Khmer មិត្ត25000

មិត្ត25000

មិត្ត25000
Khmer
IMDb: N/A
70

មានអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរជាបន្ទាន់ ទៅ​ក្រាប៊ី ​នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងរវល់បំផុតរបស់ប្រទេសថៃ​។ គាត់គ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសំរាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឡើយ។ដូច្នេះហើយទើបគាត់បានសុំជំនួយពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានមើលងាយពីមុន។ ជាមួយនិងឧបសគ្គជាច្រើននៅតាមផ្លូវ….

Country: 
Khmer Ant-Man

Ant-Man

Ant-Man
Khmer
IMDb: 7.3
117

Armed with the astonishing ability to shrink in scale but increase in strength, master thief Scott Lang must embrace his inner-hero and help his mentor, Doctor Hank Pym, protect the…

Country: 
Khmer Friend Request

Friend Request

Friend Request
Khmer
IMDb: 5.4
92

Enjoying college life as a popular student, Laura shares everything with her more than 800 friends on Facebook. But one day, after accepting a friend request from a social outcast…

Country: 
Khmer Real Steel

Real Steel

Real Steel
Khmer
IMDb: 7.1
127

In the near-future, Charlie Kenton is a washed-up fighter who retired from the ring when robots took over the sport. After Charlie’s robot is trashed, he reluctantly teams up with…

Country: 
Khmer The Last Airbender

The Last Airbender

The Last Airbender
Khmer
IMDb: 4.2
103

The story follows the adventures of Aang, a young successor to a long line of Avatars, who must put his childhood ways aside and stop the Fire Nation from enslaving…

Country: 
Khmer Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
Khmer
IMDb: 6.0
112

After supervillain Shredder escapes custody, he joins forces with mad scientist Baxter Stockman and two dimwitted henchmen, Bebop and Rocksteady, to unleash a diabolical plan to take over the world….

Country: 
Khmer Mechanic: Resurrection

Mechanic: Resurrection

Mechanic: Resurrection
Khmer
IMDb: 5.6
98

Arthur Bishop thought he had put his murderous past behind him when his most formidable foe kidnaps the love of his life. Now he is forced to travel the globe…

Country: 
Khmer Pan

Pan

Pan
Khmer
IMDb: 5.8
111

Living a bleak existence at a London orphanage, 12-year-old Peter finds himself whisked away to the fantastical world of Neverland. Adventure awaits as he meets new friend James Hook and…

Country: 
Khmer The Fate of the Furious

The Fate of the Furious

The Fate of the Furious
Khmer
IMDb: 6.8
136

When a mysterious woman seduces Dom into the world of crime and a betrayal of those closest to him, the crew face trials that will test them as never before.

Country: 
Khmer Rambo

Rambo

Rambo
Khmer
IMDb: 7.0
92

When governments fail to act on behalf of captive missionaries, ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River in a war-torn region of Thailand…

Country: 
Khmer Pacific Rim

Pacific Rim

Pacific Rim
Khmer
IMDb: 7.0
131

When legions of monstrous creatures, known as Kaiju, started rising from the sea, a war began that would take millions of lives and consume humanity’s resources for years on end….

Country: 
Khmer Doctor Strange

Doctor Strange

Doctor Strange
Khmer
IMDb: N/A
154

After his career is destroyed, a brilliant but arrogant surgeon gets a new lease on life when a sorcerer takes him under his wing and trains him to defend the…

Country: 
Khmer R.I.P.D.

R.I.P.D.

R.I.P.D.
Khmer
IMDb: 5.6
96

A recently slain cop joins a team of undead police officers working for the Rest in Peace Department and tries to find the man who murdered him. Based on the…

Country: 
Khmer Into the Storm

Into the Storm

Into the Storm
Khmer
IMDb: 5.8
89

The town of Silverton is in one day destroyed by the unprecedented power of a series of tornadoes. The population is at the mercy of the unpredictable and deadly cyclones,…

Country: 
Khmer Resident Evil: Retribution

Resident Evil: Retribution

Resident Evil: Retribution
Khmer
IMDb: N/A
135

The Umbrella Corporation’s deadly T-virus continues to ravage the Earth, transforming the global population into legions of the flesh eating Undead. The human race’s last and only hope, Alice, awakens…

Country: 
Khmer Independence Day: Resurgence

Independence Day: Resurgence

Independence Day: Resurgence
Khmer
IMDb: 5.3
120

We always knew they were coming back. Using recovered alien technology, the nations of Earth have collaborated on an immense defense program to protect the planet. But nothing can prepare…

Country: 
Khmer The Precipice Game

The Precipice Game

The Precipice Game
Khmer
IMDb: N/A
90

Liu Chenchen, a free-spirited young woman, rebels against her wealthy family and elopes with her boyfriend to join a cruise-bond treasure hunt. But what began as an innocent game with…

Country: 
Khmer Rise of the Planet of the Apes

Rise of the Planet of the Apes

Rise of the Planet of the Apes
Khmer
IMDb: 7.6
105

Scientist Will Rodman is determined to find a cure for Alzheimer’s, the disease which has slowly consumed his father. Will feels certain he is close to a breakthrough and tests…

Country: 
Khmer Ameera

Ameera

Ameera
Khmer
IMDb: 4.2
N/A

The film tells the female agent Ameera after a failed mission, private life crisis, conspiracy, and attempt to create organizational struggle Resident Evil dark story found during the processing of…

Country: 
Khmer Hollow Man

Hollow Man

Hollow Man
Khmer
IMDb: 5.7
112

Cocky researcher, Sebastian Caine is working on a project to make living creatures invisible and he’s so confident he’s found the right formula that he tests it on himself and…

Country: 
Khmer Death Trip

Death Trip

Death Trip
Khmer
IMDb: N/A
160

The story expands with the love between a couple as axis. When they encounter hardship in life, it stimulates their courage, intelligent and strength, and at the same time it…

Country: 
Khmer 407 Dark Flight

407 Dark Flight

407 Dark Flight
Khmer
IMDb: 4.2
105

A flight attendant has to deal with a supernatural event when passengers on her plane start to die one at a time.

Country: 
Khmer Attack on Titan II: End of the World

Attack on Titan II: End of the World

Attack on Titan II: End of the World
Khmer
IMDb: 4.8
87

Eren (Haruma Miura) leaves to restore a break in the wall destroyed by a Titan. He comes under attack by the Titans and is cornered. Shikishima (Hiroki Hasegawa) comes to…

Country: 
Khmer Jack the Giant Slayer

Jack the Giant Slayer

Jack the Giant Slayer
Khmer
IMDb: 6.3
114

The story of an ancient war that is reignited when a young farmhand unwittingly opens a gateway between our world and a fearsome race of giants. Unleashed on the Earth…

Country: 
Khmer The 5th Wave

The 5th Wave

The 5th Wave
Khmer
IMDb: 5.2
112

16-year-old Cassie Sullivan tries to survive in a world devastated by the waves of an alien invasion that has already decimated the population and knocked mankind back to the Stone…

Country: 
Khmer Silent Hill: Revelation 3D

Silent Hill: Revelation 3D

Silent Hill: Revelation 3D
Khmer
IMDb: 5.0
95

Heather Mason and her father have been on the run, always one step ahead of dangerous forces that she doesn’t fully understand, Now on the eve of her 18th birthday,…

Country: 
Khmer Beverly Hills Chihuahua 3 – Viva La Fiesta!

Beverly Hills Chihuahua 3 – Viva La Fiesta!

Beverly Hills Chihuahua 3 – Viva La Fiesta!
Khmer
IMDb: 4.7
89

When Papi & co move into a luxurious hotel, his youngest pup Rosa feels neglected and he must show her how special she is.

Country: 
Khmer Once Upon a Time in Shanghai

Once Upon a Time in Shanghai

Once Upon a Time in Shanghai
Khmer
IMDb: 6.9
96

A laborer moves to Shanghai in the hope of becoming rich. But ends up using his kung fu skills to survive. Remake of The Boxer From Shantung.

Country: 
Khmer Kiss of the Dragon

Kiss of the Dragon

Kiss of the Dragon
Khmer
IMDb: 6.6
98

Liu Jian, an elite Chinese police officer, comes to Paris to arrest a Chinese drug lord. When Jian is betrayed by a French officer and framed for murder, he must…

Country: 
Khmer Transporter 2

Transporter 2

Transporter 2
Khmer
IMDb: 6.3
87

Professional driver Frank Martin is living in Miami, where he is temporarily filling in for a friend as the chauffeur for a government narcotics control policymaker and his family. The…

Country: 
HD Taken 3

Taken 3

Taken 3
HD
IMDb: 6.0
109

Ex-government operative Bryan Mills finds his life is shattered when he’s falsely accused of a murder that hits close to home. As he’s pursued by a savvy police inspector, Mills…

Country: 
HD Battleship

Battleship

Battleship
HD
IMDb: 5.8
131

When mankind beams a radio signal into space, a reply comes from ‘Planet G’, in the form of several alien crafts that splash down in the waters off Hawaii. Lieutenant…

Country: 
Khmer The Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods
Khmer
IMDb: 7.0
95

Five college friends spend the weekend at a remote cabin in the woods, where they get more than they bargained for. Together, they must discover the truth behind the cabin…

Country: 
Khmer La Lingerie

La Lingerie

La Lingerie
Khmer
IMDb: 5.2
118

La Lingerie concerns four women Miu, Donut, Celine and CC who’s lives and loves are linked through a sexy lingerie shop where Donut works.

Country: 
Khmer Special Female Force

Special Female Force

Special Female Force
Khmer
IMDb: 5.0
105

An elite team of six female rookie police recruits fails to graduate as they resist to retreat in the final test when the situation gets out of hand. But their…

Country: 
Khmer After Earth

After Earth

After Earth
Khmer
IMDb: 4.9
100

One thousand years after cataclysmic events forced humanity’s escape from Earth, Nova Prime has become mankind’s new home. Legendary General Cypher Raige returns from an extended tour of duty to…

Country: 
Khmer Hansel & Gretel: Witch Hunters

Hansel & Gretel: Witch Hunters

Hansel & Gretel: Witch Hunters
Khmer
IMDb: 6.1
88

After getting a taste for blood as children, Hansel and Gretel have become the ultimate vigilantes, hell-bent on retribution. Now, unbeknownst to them, Hansel and Gretel have become the hunted,…

Country: 
Khmer London Has Fallen

London Has Fallen

London Has Fallen
Khmer
IMDb: 5.9
99

In London for the Prime Minister’s funeral, Mike Banning discovers a plot to assassinate all the attending world leaders.

Country: